logo

HOME   व्हिडिओ न्यूज

ऊस उत्तम पण प्यायला पाणी नाही!

पाणी वाटपात असमानता, अनेक घरांना पाणीच येत नाही

ऊस उत्तम पण प्यायला पाणी नाही!
पाणी वाटपात असमानता, अनेक घरांना पाणीच येत नाही


Comments

Top