logo

HOME   फोटो फिचर

आता शौचालयाच्या पाट्या.....

आता शौचालयाच्या पाट्या.....

शहरात नव्यानं १७ सार्वजनिक स्वच्छतागृहे उभारण्यात आली. ती कुठे आहेत विशेषत: बाहेरुन आलेल्या लोकांना कळावीत यासाठी अशा मार्गदर्शक पाट्या लावण्यात आल्या आहेत

Comments

Top